Thủ tục đăng ký DV

THỦ TỤC ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI VIỆT NAM

Khách hàng phải nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao được công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn không quá 06 tháng.

A. THỦ TỤC LẮP ĐẶT ĐỐI VỚI CÁ NHÂN:

Giấy CMND/ chứng minh quân đội/ chứng minh công an ghi địa chỉ đúng với địa chỉ đặt máy.

Trường hợp địa chỉ trên CMND/ chứng minh quân đội/ chứng minh công an không đúng với địa chỉ đặt máy thì khách hàng cần phải bổ sung thêm một trong những loại giấy tờ sau:

a)     Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (từ 12 tháng trở lên).

b)     Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất.

c)     Giấy phép xây dựng.

d)     Thông báo tạm cấp số nhà của cơ quan có thẩm quyền.

e)     Giấy mua bán chuyển nhượng nhà ở, đất ở thông qua Công ty LD Phú Mỹ Hưng hoặc các công ty môi giới nhà đất. Nếu mua bán chuyển nhượng bằng giấy tờ tay thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng. Trong trường hợp không có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng thì phải kèm theo hộ khẩu của chủ thuê bao.

f)      Quyết định cấp nhà, cấp đất của cơ quan có thẩm quyền.

g)     Hợp đồng thuê nhà thông qua Công ty LD Phú Mỹ Hưng hoặc các công ty môi giới nhà đất.

        Nếu thuê nhà  bằng giấy tờ tay thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng. Trong trường hợp không có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng thì phải kèm theo hộ khẩu tại TP.HCM của chủ thuê bao.

h)     Giấy tạm trú với thời hạn từ 06 -12 tháng có xác nhận của Công an tại nơi tạm trú.

v)     Hình thức ký hợp đồng:

–      Trung tâm ký hợp đồng không xác định thời hạn đối với cá nhân có một trong các giấy tờ từ mục a đến mục f.

–      Trung tâm ký hợp đồng có xác định thời hạn đối với cá nhân đối với trường hợp g và h theo thời hạn tạm trú hoặc hợp đồng thuê nhà. 

B.     THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN VIỆT NAM:

1.     Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội của Trung ương và địa phương.

–      Hồ sơ có ký tên, đóng dấu;

–      Hợp đồng được ký không xác định thời hạn.

 2.     Doanh nghiệp nhà nước. 

–      Hồ sơ do người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền hợp pháp của doanh nghiệp ký tên, đóng dấu;

–      Hợp đồng được ký không xác định thời hạn.

 3.     Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

–      Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

–      Hồ sơ do người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền hợp pháp của công ty ký tên, đóng dấu;

–      Địa chỉ đặt máy tại trụ sở chính của công ty hoặc tại địa chỉ hợp pháp khác phù hợp với yêu cầu hoạt động của công ty với điều kiện công ty là nơi chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí theo hợp đồng;

–      Hợp đồng được ký không xác định thời hạn.

 4.     Doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể (chưa đủ điều kiện là pháp nhân)

–      CMND của chủ doanh nghiệp hoặc chủ nhiệm hợp tác xã hoặc chủ hộ kinh doanh cá thể;

–      Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại địa chỉ đặt máy (Nếu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không tại địa chỉ đặt máy thì phải bổ sung giấy tờ hợp pháp tại địa chỉ đặt máy như hợp đồng mua bán sang nhượng nhà ở đất ở , hợp đồng thuê nhà thông qua Công ty LD Phú Mỹ Hưng hoặc các công ty môi giới nhà đất. Nếu mua bán chuyển nhượng hoặc thuê bằng giấy tờ tay thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng. Trong trường hợp không có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng thì phải kèm theo hộ khẩu tại TP.HCM của chủ Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể);

–      Hồ sơ do chủ doanh nghiệp hoặc chủ nhiệm hợp tác xã ký tên, đóng dấu;

–      Hợp đồng được ký không xác định thời hạn. 

5.     Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện: 

–      Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

–     Địa chỉ đặt máy tại nơi đăng ký trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động hợp pháp khác của Tổ chức hoặc Quỹ;

–      Hồ sơ do người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền hợp pháp của Tổ chức hoặc Quỹ ký tên, đóng dấu;

–      Hợp đồng được ký không xác định thời hạn. 

6.     Văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân trong nước

–      Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động;

–      Địa chỉ đặt máy tại trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động hợp pháp khác của Văn phòng, Chi nhánh với điều kiện VPĐD, chi nhánh pháp nhân  là nơi chịu trách nhiện thanh toán mọi chi phí theo hợp đồng;

–      Hồ sơ do người đứng đầu pháp nhân hoặc người đứng đầu Văn phòng đại diện ký theo ủy quyền của pháp nhân.

–      Hợp đồng được ký không xác định thời hạn.

THỦ TỤC ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

A/ Cá nhân nước ngoài:

 – Hộ chiếu

 – Thẻ thường trú có ghi địa chỉ đặt máy do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc bộ công an cấp.

b/ Pháp nhân nước ngoài:

– Đối với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự các nước tại TP. HCM

      + Có giấy giới thiệu của sở ngoại vụ

      + Hợp đồng do người đại diện hợp pháp ký tên, đóng dấu.

 – Đối với đại diện các tổ chức quốc tế tại TP. HCM

     + Có giấy xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ghi địa chỉ đặt máy.

     + Hợp đồng do người đại diện hợp pháp ký tên, đóng dấu.

 – Đối với các doanh nghiệp hoạt động theo luật đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

     + Có giấy phép thành lập hoặc giấy hoạt động của văn phòng, chi nhánh có ghi địa chỉ đặt máy.

     + Hợp đồng do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký tên, đóng dấu.

Mọi thắc mắc về thủ tục đăng ký dịch vụ viễn thông SPT tại Phú Mỹ Hưng, Quý khách vui lòng liên hệ 0919 175 768 để được giải đáp