CÁC DỊCH VỤ CỘNG THÊM
DV Điện Thoại Cố Định SPT

Các thuê bao điện thoại cố định SPT có thể đăng ký sử dụng thêm các dịch vụ cộng thêm cho máy điện thoại cố định của mình, để sử dụng thêm các DV hữu dụng khác tùy theo nhu cầu như hiển thị số gọi đến, quay số tắt, …một cách dễ dàng. 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CỘNG THÊM

STT LOẠI HÌNH DỊCH VỤ GIÁ CƯỚC
ĐĂNG KÝ KHOÁN THÁNG KHÓA CƯỚC SỬ DỤNG
DV1 Gọi quốc tế Không thu Không thu 10.000 Theo qui định
DV2 Gọi liên tỉnh Không thu Không thu 10.000 Theo qui định
DV3 Ngăn hướng gọi đi 10.000 Không thu Không thu Không thu
DV4 Ngăn hướng gọi đến 10.000 Không thu Không thu Không thu
DV5 Tín hiệu đảo cực 50.000 20.000 Không thu Không thu
DV6 Điện thoại tay ba Không thu 5.000 Không thu Không thu
DV7 Quay số tắt Không thu 5.000 Không thu Không thu
DV8 Hiển thị số máy gọi đến 10.000 5.000 Không thu Không thu
DV9 Truy tìm số máy gọi 10.000 5.000 Không thu 4.000 đồng/lần yêu cầu nhận kết quả bằng văn bản
DV10 Chuyển cuộc gọi tạm thời Không thu 5.000 Không thu Không thu
DV11 Thông báo vắng nhà 10.000 Không thu Không thu Không thu
DV12 Thông báo cuộc gọi đến trong khi đàm thoại Không thu 5.000 Không thu Không thu
DV13 Chống quấy rối bằng câu thông báo 10.000 10.000 Không thu Không thu
DV14 Hoàn thành cuộc gọi Không thu Không thu Không thu Không thu
DV15 Đường dây nóng 20.000 10.000 Không thu Không thu
DV16 Nhóm liên tụ 30.000/1 số (trừ số máy chủ) 5.000 Không thu Không thu
DV17 Tách số điện thoại khỏi nhóm liên tụ 10.000 Không thu Không thu Không thu
DV18 Mã số riêng ngăn hướng cuộc gọi 20.000 5.000 Không thu Không thu
DV19 Thông báo số thuê bao đã đổi 10.000 Không thu Không thu Không thu
DV20 Từ chối cuộc gọi nặc danh 10.000 10.000 Không thu Không thu
DV21 Từ chối cuộc gọi chuyển đến 10.000 10.000 Không thu Không thu
DV22 Báo chuông hẹn giờ Không thu Không thu Không thu Tương đương 4 phút điện thoại nội hạt/lần
DV23 Phí phục hồi và di dời đường dây Không thu Không thu Không thu Không thu
DV24 Phí đổi số điện thoại Đổi sang số mới ngẫu nhiên (không lựa chọn, không thuộc dãy số đẹp) do SPT cung cấp: 150.000 đồng/lần
Đổi sang số mới khách hàng lựa chọn (không thuộc dãy số đẹp) do SPT cung cấp:1.000.000 đồng/lần
Đổi sang số mới trong dãy số đẹp: 100.000 đồng/ lần + phí số đẹp
 

(*) Ghi chú: Giá cước trên có thể thay đổi tùy thời điểm mà không thông báo trước.