DV ISDN

DỊCH VỤ ISDN

Dịch vụ ISDN (Integrated Services Digital Network) – mạng dịch vụ số tích hợp đa dịch vụ,  là dịch vụ viễn thông cho phép tiếng nói, văn bản, hình ảnh và video truyền đồng thời qua đôi dây cáp điện thoại thường hoặc cáp quang.

ISDN cung cấp khả năng truyền dẫn tốc độ cao, chống nhiễu đường truyền, đạt chất lượng trung thực và độ chính xác cao.

Dịch vụ ISDN cung cấp dưới 02 dạng nhóm truyền chính là: 2B+D và 30B+D, có thể sử dụng đồng thời từ 02 kênh cho đến 30 kênh để truyền thông tin, tín hiệu với tốc độ từ 128Kbps – 2Mbps (gấp từ 2 đến 16 lần đường dây điện thoại thông thường).

Ứng dụng phổ biến của ISDN

– Dịch vụ video, thoại thấy hình giữa 2 địa điểm/văn phòng

– Truyền Fax đạt tốc độ và chất lượng cao.

– Hội nghị truyền hình, đào tạo từ xa.

– Thiết lập kết nối thoại cho Tổng đài Call Center

Hotline tư vấn & lắp đặt DV: 18007138