Khuyến mãi DV Viễn Thông khác

Để biết thông tin ưu đãi/khuyến mãi các DV viễn thông SPT 2021 trong khu vực Phú Mỹ Hưng, vui lòng gọi Tổng đài 18007138